FYZIOTERAPIE ŽIDLÍKOVÁ s.r.o.

KOMPLEXNÍ FYZIOTERAPEUTICKÉ SLUŽBY

Ordinační hodiny


Pondělí:

Úterý:

Středa:

Čtvrtek:

Pátek:


7:30-12:00 13:00-16:00

7:30-12:00 13:00-16:00

7:30-12:00 13:00-16:00

7:30-12:00 13:00-16:00

7:30-12:30


Adresa:

Oskol 277/12

767 01, Kroměříž

Tel.: +420 739 771 199

fyzioterapieoskol@email.cz

     Historie naší společnosti sahá až do roku 1993, kdy paní Marcela Židlíková zahájila svou činnost jako soukromý fyzioterapeut v prostorách hotelu Oskol v Kroměříži. Postupem času s navyšováním klientů se k ní přidávali další členové rodiny a začal se postupně vytvářet stabilní pracovní tým. Docházelo rovněž ke změnám sídla firmy, kdy jsme postupně působili ve vedlejší budově u hotelu Oskol nebo také na zdravotním středisku ve Zdounkách. Od roku 2009 jsme přešli do vlastních, nově vybudovaných  prostor v ulici Oskol, kde sídlíme doteď.

     V roce 2011 jsme se rozhodli změnit právní formu naší firmy a vznikla tak společnost FYZIOTERAPIE ŽIDLÍKOVÁ s.r.o. jako nestátní zdravotnické zařízení zaměřené na poskytování fyzioterapeutických služeb.

     Naše rehabilitační centrum je tu pro Vás již přes 20 let a po celou tuto dobu ji pravidelně vybavujeme moderními pomůckami a přístroji a své vědomosti průběžně prohlubujeme, tak aby péče o Vaše zdraví byla vždy na maximální profesionální úrovni. V současné době se náš tým skládá:
 

Marcela Židlíková - vedoucí fyzioterapeut

Bc. Michaela Horenská - fyzioterapeut (Bakalářské studium fyzioterapie, Slovenská zdravotnická univerzita v Bratislavě, Fakulta ošetřovatelství a zdravotnických odborných studií)

Bc. Petra Židlíková - fyzioterapeut (Bakalářské studium fyzioterapie, Slovenská zdravotnická univerzita v Bratislavě, Fakulta ošetřovatelství a zdravotnických odborných studií)

Josef Židlík - masér (Střední zdravotnická škola v Kroměříži)

Jana Krupařová - masér (Střední zdravotnická škola v Kroměříži) - v současnosti na mateřské dovolené.

Mgr. Kateřina Burdová - fyzioterapeut (Magisterské studium fyzioterapie, Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu) - v současnosti na mateřské dovolené.


    Naším cílem je poskytovat kvalitní rehabilitační péči v léčbě i prevenci poruch pohybového aparátu dospělých. U všech klientů na základě vstupního kineziologického vyšetření navrhneme terapii, doporučíme autoterapii a vhodné doplňkové pohybové aktivity. Nedílnou součástí terapie jsou i doporučení týkající se úpravy pracovního prostředí zejména u klientů se sedavým zaměstnáním. 
Mezi nejčastější diagnózy, se kterými se v rehabilitaci setkáváme patří: bolesti hlavy, krku a zad, poúrazové stavy, vadné držení těla, bolesti ramenní a loketních kloubů.


Fyzioterapie

    Fyzioterapie (z řeckého physis – příroda a therapie – léčení) je obor rehabilitace zabývající se diagnostikou, prevencí a léčbou funkčních poruch pohybového systému, dále léčbou poúrazových a pooperačních stavů a řady dalších onemocnění. V diagnostice a léčbě je využíván pohyb a řada speciálních fyzioterapeutických postupů.

    Cílem fyzioterapie je obnova správných pohybových a fyziologických funkcí člověka a jeho návrat k plnohodnotnému bezbolestnému životu.


Fyzioterapeut 

    Fyzioterapeut je zdravotnický odborník, specialista, který je schopen pečovat o vaše zdraví, konkrétně o stav vašeho pohybového aparátu. K tomuto účelu používá především pohybovou léčbu (cvičení), dále pak může využít celou řadu manuálních a fyzikálních faktorů (vodoléčba, elektroléčba, masáže, světloléčba, reflexní terapie, ultrazvuk, rázová vlna), které vedou k uvolnění kloubních blokád, kůže, podkoží a svalů. Jeho služeb můžete využít vždy, když máte problém s pohybem, ať už jsou to zablokovaná záda, úraz nebo vadné držení těla.