LTV – léčebná tělesná výchova

Cvičení je zaměřeno na zlepšení držení těla, aktivaci hlubokého stabilizačního systému, centraci kloubů, nácvik správného stereotypu dýchání a úpravu svalových dysbalancí (protažení zkrácených svalů a posílení oslabených svalů). Zároveň je též možno využít této služby v rámci poúrazových a pooperačních stavů. Cvičení je vždy přizpůsobeno věku, zdravotnímu stavu a možnostem klienta. V rámci léčebné tělesné výchovy využívám pomůcky jako jsou overball, gymball, nestabilní plochy aj.

LTV-léčebná tělesná výchova