O nás

Historie naší společnosti sahá až do roku 1993, kdy paní Marcela Židlíková zahájila svou činnost jako soukromý fyzioterapeut v prostorách hotelu Oskol v Kroměříži. Postupem času s navyšováním klientů se k ní přidávali další členové rodiny a začal se postupně vytvářet stabilní pracovní tým. Docházelo rovněž ke změnám sídla firmy, kdy jsme postupně působili ve vedlejší budově u hotelu Oskol nebo také na zdravotním středisku ve Zdounkách. Od roku 2009 jsme přešli do vlastních, nově vybudovaných prostor v ulici Oskol, kde sídlíme doteď.

V roce 2011 jsme se rozhodli změnit právní formu naší firmy a vznikla tak společnost FYZIOTERAPIE ŽIDLÍKOVÁ s.r.o. jako nestátní zdravotnické zařízení zaměřené na poskytování fyzioterapeutických služeb.

Naše rehabilitační centrum je tu pro Vás již přes 20 let a po celou tuto dobu ji pravidelně vybavujeme moderními pomůckami a přístroji a své vědomosti průběžně prohlubujeme, tak aby péče o Vaše zdraví byla vždy na maximální profesionální úrovni.

Náš tým:

Vedoucí fyzioterapeut

Marcela Židlíková

Organizuje a řídí rehabilitační programy, vede tým fyzioterapeutů a zajišťuje kvalitu poskytované péče pro klienty s různými zdravotními potížemi.

fyzioterapeut

Bc. Michaela Horenská

Bakalářské studium fyzioterapie, Slovenská zdravotnická univerzita v Bratislavě, Fakulta ošetřovatelství a zdravotnických odborných studií.
fyzioterapeut

Bc. Petra Olšová

Bakalářské studium fyzioterapie, Slovenská zdravotnická univerzita v Bratislavě, Fakulta ošetřovatelství a zdravotnických odborných studií.

Masér

Josef Židlík

Střední zdravotnická škola v Kroměříži.
Klasické masáže, masáže lávovými kameny, terapie rázovou vlnou, kineziotaping, flossband

Masér

Tomáš Mikulka

Klasické masáže, masáže baňkami, masáž lávovými kameny, reflexologie plosky nohy

Recepce

Klára Erkerová

Má důležitý úkol vítat a informovat klienty, zajišťovat registraci a odhlášení, poskytovat informace o dostupných službách a aktivitách.

Naším cílem je poskytovat kvalitní rehabilitační péči v léčbě i prevenci poruch pohybového aparátu dospělých. U všech klientů na základě vstupního kineziologického vyšetření navrhneme terapii, doporučíme autoterapii a vhodné doplňkové pohybové aktivity. Nedílnou součástí terapie jsou i doporučení týkající se úpravy pracovního prostředí zejména u klientů se sedavým zaměstnáním.

Mezi nejčastější diagnózy, se kterými se v rehabilitaci setkáváme patří: bolesti hlavy, krku a zad, poúrazové stavy, vadné držení těla, bolesti ramenní a loketních kloubů.

Fyzioterapie

Fyzioterapie (z řeckého physis – příroda a therapie – léčení) je obor rehabilitace zabývající se diagnostikou, prevencí a léčbou funkčních poruch pohybového systému, dále léčbou poúrazových a pooperačních stavů a řady dalších onemocnění. V diagnostice a léčbě je využíván pohyb a řada speciálních fyzioterapeutických postupů.

Cílem fyzioterapie je obnova správných pohybových a fyziologických funkcí člověka a jeho návrat k plnohodnotnému bezbolestnému životu.

Fyzioterapeut

Fyzioterapeut je zdravotnický odborník, specialista, který je schopen pečovat o vaše zdraví, konkrétně o stav vašeho pohybového aparátu. K tomuto účelu používá především pohybovou léčbu (cvičení), dále pak může využít celou řadu manuálních a fyzikálních faktorů (vodoléčba, elektroléčba, masáže, světloléčba, reflexní terapie, ultrazvuk, rázová vlna), které vedou k uvolnění kloubních blokád, kůže, podkoží a svalů. Jeho služeb můžete využít vždy, když máte problém s pohybem, ať už jsou to zablokovaná záda, úraz nebo vadné držení těla.